دانلود تحقیق تولید مثل در جانداران

|40273100|xsj|خرید آنلاین فایل|همه ی جاندارانی كه پیرامون ما هستند یا تك سلولی و یا پر سلولی هستند هر یك از این جانداران توانایی دارند كه هم نوع خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر تولید مثل كنند. اهمیت تولید مثل: همه ی موجودات زنده برای بقای خود فعالیت هایی مانند: تنفس كردن، رشد ...
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود تحقیق تولید مثل در جانداران

همه ی جاندارانی كه پیرامون ما هستند یا تك سلولی و یا پر سلولی هستند هر یك از این جانداران توانایی دارند كه هم نوع خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر تولید مثل كنند.

اهمیت تولید مثل:

همه ی موجودات زنده برای بقای خود فعالیت هایی مانند: تنفس كردن، رشد كردن، .... انجام می دهند. اما یكی از مهمترین كارهای موجودات زنده فعالیت در جهت بقای نسل خود است. اگر جانداری نتواند فعالیت غیر تولید مثل انجام دهد از بین می رود اما اگر این گونه از جانداران نتواند فعالیت تولید مثل انجام دهد نسل جاندار منقرض خواهد شد. بقای نسل در جاندار به عوامل ارثی محیطی جاندار مربوط می شود.

توانایی مقاومت یك جاندار در برابر بیماری ها، شكار شدن، عوامل محیطی، آب و هوا، تغییرات دما، بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، آتشفشان از جمله عوامل محیطی و ارثی هستند.

تولید مثل غیر جنسی:

در تولید مثل غیر جنسی جاندار به مرحله ای از رشد خود كه می رسد می تواند تكثیر شود و افراد جدیدی را به وجود آورد. بسیاری از جانداران ساده كه ساختمان بدنی ساده ای دارند و برخی گیاهان به این روش زیاد می شوند مانند: باكتریها، تك سلولی ها، برخی گیاهان و جانداران.

در روش تولید مثل غیر جنسی همه ی جانداران تكثیر یافته یك گونه و كاملا مانند هم بوده و خصوصیات ساختمانی و حیاتی یكسانی دارند. در این جانداران اگر شرایط محیطی تغییر كند و این شرایط برای جاندار مضر باشد همه ی نسل آنها از بین می رود.

دونیم شدن:

در این روش یك جاندار مانند: آسیب تقسیم می شود و به جاندار كه از نظر اندازه تقریبا ساده است تبدیل می شود.

جوانه زدن:

بعضی از جانداران مانند هیدر به این روش زیاد می شوند در این روش برآمدگی كوچكی در بدن جاندار ایجاد می شود و كم كم به جانداری مستقل تبدیل شده و ممكن است از بدن جاندار اولیه جدا شود یا همچنان متصل باقی بماند مانند: هیدر آب شیرین و مخمرنان.


مطالب دیگر:
نقشه بخش های شهرستان کرمانشاهنقشه بخش های شهرستان گرگاننقشه بخش های شهرستان پاوهنقشه بخش های شهرستان کلالهنقشه بخش های شهرستان صحنهنقشه بخش های شهرستان مینودشتنقشه بخش های شهرستان ثلاث باباجانینقشه بخش های شهرستان رامیاننقشه بخش های شهرستان سنقرنقشه بخش های شهرستان املشنقشه بخش های شهرستان الیگودرزنقشه بخش های شهرستان ازنانقشه بخش های شهرستان آستانه اشرفیهنقشه بخش های شهرستان آستارانقشه بخش های شهرستان بروجردنقشه بخش های شهرستان فومننقشه بخش های شهرستان دلفاننقشه بخش های شهرستان لاهیجاننقشه بخش های شهرستان دورودنقشه بخش های شهرستان لنگرودنقشه بخش های شهرستان خرم آبادنقشه بخش های شهرستان ماسالنقشه بخش های شهرستان کوهدشتنقشه بخش های شهرستان رشتنقشه بخش های شهرستان پلدختر